G. Arbejdsgrupper og udvalg


Aktivitetsudvalg:

Bestyrelsen
Klubaftener, film, foredrag og medlemsarrangementer.

Hjemmesiden:


Peter B. Sørensen

Vandplejeudvalg:


Tommy Stick

Horst Miesbauer

Søren Bak
Kenneth Elkjær, formand
Peder Kokholm

Peder Toppenberg


Udsætningsplaner, udsætninger, kontakt til vandløbsmyndighed, elfiskeri og vandløbsrestaurering.

Materielgruppen:


Søren Bak
Horst Miesbauer
Vedligeholdelse af materiel. 

Juniorudvalg:


Ikke eksisterende p.t.

Fiskeriopsynsmænd:


Thorkild H. Jensen (4037 9818)
Ivan Bjerregård (6168 7741)
Egon Langgaard (2177 8767)
Henning Markussen (8755 2959)
Fiskeriopsyn.