G. Arbejdsgrupper og udvalg


Aktivitetsudvalg:

Bestyrelsen
Klubaftener, film, foredrag og medlemsarrangementer.

Hjemmesiden:


Peter B. Sørensen

Vandplejeudvalg:


Tommy Stick

Horst Miesbauer

Søren Bak
Kenneth Elkjær, formand
Peder Kokholm

Peder Toppenberg


Udsætningsplaner, udsætninger, kontakt til vandløbsmyndighed, elfiskeri og vandløbsrestaurering.

Materielgruppen:


Søren Bak
Horst Miesbauer
Vedligeholdelse af materiel. 

Juniorudvalg:


Ikke eksisterende p.t.

Fiskeriopsynsmænd:


Thorkild H. Jensen (86 62 88 18)
Ivan Bjerregård (61 68 77 41)
Egon Langgaard (86 65 84 65)
Henning Markussen (86 61 30 08)
Fiskeriopsyn.