H. Bestyrelsen


Bestyrelsens sammensætning:

Formand:
Jørgen Buch, Nørresøhøjen 21, 8800 Viborg, Tlf: 30 13 95 62


Email: formand@vsf.dk


Ansvarsområder: lodsejerkartotekNæstformand:
Flemming F. Hansen, Alling Møllevej 2, Grønbæk, 8643 Ans Tlf:  2990 0676


Email: flemming@vsf.dk


Ansvarsområder: Karup Å sammenslutningenKasserer:

Chris Steenstrup, Ejstrupvej 28, 8832 Skals, telf. 6127 3775


Email: kasserer@vsf.dk


Ansvarsområder: Regnskab/budget, Medl. af bestyrelsen:
Vagn Rasmussen, Erantisvej 7, 7850 Stoholm, telf. 2781 5218


Email: vagn@vsf.dk


Ansvarsområder: Jordbro åMedl. af bestyrelsen:


Johnny Auchenberg, Brårupvej 8, 7800 Skive, telf. 20 43 01 35Email: Johnny@vsf.dk


Ansvarsområder: Fiskbæk å,Medlem af bestyrelsen:
Finn Karlsson, Korsbakken 12, 8830 Tjele, Tlf.: 86 65 13 32 / 30 26 65 13


Email: finn@vsf.dk


Ansvarsområder: Skals å


Medlem af bestyrelsen

John Glerup Møller, Hedeskrænten 40, 8800 Viborg. Telf. 2331 8478


E-mail: glerup@vsf.dk


Ansvarsområder: Broer, skilte m.v.Suppleant:

Henrik Ravn, Kraghøjen 11, 8800 Viborg. Telf. 51982095.


E-mail: henrik@vsf.dk

Ansvarsområde: Vandplejeudvalget

Suppleant:
Søren Gytz Olesen, Skovbakkevej 108, 8800 Viborg, telf. 6189 7877


Ansvarsområde: Vandplejeudvalget


E-mail: søren@vsf.dk