Tilbage til oversigten


Årets første møde i OBK

Emne oprettet af Paul Hollesen den 05-01-2016 14:09

Kære fiskevenner.
33 mand mødte i højt humør frem til årets første møde - det ordinære møde 1. tirsdag i måneden.
Som altid startede vi med kaffe og rundstykker, men i dag var det suppleret med dejligt pålæg og "våde varer" - Kurt og Niels har rundet et skarpt hjørne.
Søren orienterede om aktivitetskalenderen som så småt er ved at tage form. Efterhånden som de ansvarshavende melder ind lægger Søren det på Forum. Vær opmærksom på, at lokaliteter og datoer løbende kan ændre sig - vind og vejr. Det vil fremgå på aktivitetskalenderen / Forum. Det eneste som pt. er helt fast er: Laksetur til Norge i uge 32 og ørredtur til Sverige uge 40. På begge ture er en begrænsning af deltagerantallet - 1. til Mølle. ! Erik orienterede om en lille fiskeklub i Stoholm, som bl.a. på deres klubaftener fremstiller div. spindere mv. og fremviste et flot "sortiment" af materiale. Prisen for medlemskab er beskedne 30 kr. Evt. interesserede kan henvende sig til Erik. John efterlyste - med rette - lidt mere struktur på vores torsdags - / aktivitetsmøder. Det blev besluttet, at vi ved hvert torsdagsmøde beslutter hvad der er emnet for næste møde. Det vil kunne læses på forum. Har man ikke lyst / interesse i aktiviteten er man naturligvis velkommen til at foretage sig noget andet, fx binde en flue, se en fiskefilm o.lign. eller blot hygge sig Emnet for næste torsdagsmøde er: krebsebrikker under Kjelds kommando. Peder T. orienterede om det seneste inden for Vandplejeudvalget, og efterlyste medhjælpere til at rydde vandplanter mv. i de små bække som er er ørredernes "barnekammer". Flere meldte sig. Werner og Jørgen B. kunne supplere med oplysninger om åer og bækkes tilstand før og nu. Jørgen B. fortalte, at han vil melde sig ind i Holstebro Lystfiskerforening med det formål at fiske laks i Storåen. Pris 1200 kr. med en refusion fra DSF på 375 kr. Jørgen efterlyste evt. interesserede så man kunne etablere et fiske- / kørehold.
Næste møde er på torsdag kl. 09.00

Paul

Der er ingen svar til denne emne

Besvar emne


Dit navn


Din e-mail


Sikkerhed

For at vide om du er et menneske, skal du skrive svaret på regnestykket.


Hvad er to + fire

Vedhæft billeder (jpg)