Tilbage til oversigten


oversvømmede enge..

Emne oprettet af steen sjørring lindum den 06-08-2017 07:54

er der nogen der holder øje med, eller har viden om hvordan de i vores åers oversvømmede enge har indflydelse på fiskebestanden ?<br />\r\n<br />\r\nsætter lige et link ind , som godt kunne gøre mig nervøs især med skals å <br />\r\n<br />\r\n https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Politik-indgangen/Det-Groenne-Raad/Referater-2014/Baggrundsnotat-Engsoeer.pdf

RE: oversvømmede enge..

Besvaret af Jørgen Buch den 06-08-2017 13:42

Prøv lige at skrive teksten direkte ind på Forum. Jeg gætter på, at du har kopieret den ind, og det går ikke ret godt!
I øvrigt tror jeg, jeg forstår dit spørgsmål trods de mærkelige tegn.
Vi ved, at regulære engsøer er en katastrofe, mest fordi smolten ikke kan finde ud af at trække ned uden at blive ædt eller at gå til grunde af andre årsager.
Store, vedvarende sommeroversvømmelser kan være farlige, da det vand der står i engene, efterhånden afiltes. Hvis det så løber tilbage i åen på een gang, f.eks, i forbindelse med grødeskæring eller store regnskyl, kan der opstå store problemer, som man bl.a. har set ved Alling å for et par år siden. Her er der etableret våde enge, og grødeskæringen var helt stillet i bero.
Vi har dog ingen erfaring for skader på grund af mere sædvanlige oversvømmelser i engene, og det vi ser lige nu, er jo ikke usædvanligt.

RE: oversvømmede enge..

Besvaret af Anton Schmidt Hansen den 07-08-2017 12:52

Kære Jørgen
Helt normalt er det nu ikke, hvad angår Skals å.Jeg slår jo mine folder der som sædvanligt, men megen opgang er der ikke tale om. Sidste år var ikke for god, men det tegner bestemt ikke bedre I år. Om det så skyldes den nyetablerede sø, overskyllede enge, eller andet, det ved jeg ikke, men det er ikke helt efter bogen. Vi får ikke meget bedre havørredvejr end nu, men det smitter ikke meget af på Skals å.

RE: oversvømmede enge..

Besvaret af steen sjørring lindum den 07-08-2017 13:28

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Politik-indgangen/Det-Groenne-Raad/Referater-2014/Baggrundsnotat-Engsoeer.pdf

RE: oversvømmede enge..

Besvaret af steen sjørring lindum den 07-08-2017 13:32

noget andet er at ihvertfald med egne erfaringer og min fiskekammeraters opfattelse har fiskeriet i inderfjorden louns - skive etc de sidste to-tre år været meget ringe og nærmest kun små fisk, plejer da at kunne tage min del af fjordørrederne men de sidste tre år synes jeg/vi godt nok det er blevet ringe, det er self en anden sag end de oversvømmede enge. men mystisk.

RE: oversvømmede enge..

Besvaret af Jørgen Buch den 08-08-2017 15:10

Jeg kender ikke årsagen til den svingende forekomst af fisk, men jeg kan tilføje, at hvis problemet kommer fra de oversvømmede enge, så ville man nok finde en masse døde fisk på det tidspunkt, hvor der var opstået iltmangel.
Det har man gjort andre steder, men vi har ikke oplevet fiskedød.

Besvar emne


Dit navn


Din e-mail


Sikkerhed

For at vide om du er et menneske, skal du skrive svaret på regnestykket.


Hvad er to + fem

Vedhæft billeder (jpg)