Tilbage til oversigten


Dagens OBK-møde på Møllen

Emne oprettet af Paul Hollesen den 07-09-2017 18:42

Kære fiskevenner.

Vi var 22 mand til dagens "stormøde", dvs. første møde i måneden, mødet hvor de store beslutninger træffes ! Efter en beskeden "pralerunde" - afspejlende det lidt ringe fiskeri de fleste har oplevet her hen over sommeren- var der alm. orientering og debat. Vi enedes i foråret om, at søge økonomisk hjælp hos Velux-fonden til et i VSF mangeårigt ønske om et Shelter ved åen, et sted hvor man sidde i ly for vind og vejr, overnatte mv.. Vi har fået bevillingen, og planlægger at opføre den ved Skals Å, ved "højspændingen". Det er ikke så ligetil !, der kræves et utal af tilladelser mv.. Jørgen Buch arbejder flittigt på sagen så mon ikke det går ! Det forventes vi kan udføre arbejdet i foråret. For at lette færdslen ved vores åer, er vi afhængige af broer over de mange tilløb. De "forgår" med tiden, og der skal fremstilles og udlægges nye. For at det kan lykkes, er VSF igen i år nødtaget til at bede OBK om hjælp. (tænker ofte på hvad foreningen ville gøre uden os - sygne hen ! ). Jørgen Buch "hvervede mandskab" og vil orientere på Forum. Egon, Kaj og Torben rep. VSF i forbindelse med jubilæum hos JaFi, de plejer at være gode til at hverve medlemmer ! I uge 50 rejser 12 OBK-ere på den årlige fisketur til Sverige. Det er ca 50 af deltagerne ved vores torsdagsmøder, så det blev besluttet at "sløjfe" mødet i den uge. Vi ses igen på torsdag.

Paul

Der er ingen svar til denne emne

Besvar emne


Dit navn


Din e-mail


Sikkerhed

For at vide om du er et menneske, skal du skrive svaret på regnestykket.


Hvad er fire + to

Vedhæft billeder (jpg)