Generalforsamling

16. januar 2013 kl. 19:00


Dagsorden til VSF’s generalforsamling den 17. januar 2012.


 

Generalforsamlingen afholdes kl. 19.00 i den store sal på Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg.


 

1. Valg af dirigent



2. Valg af protokolfører


 

3. Formandens beretning

 


4. Regnskabsaflæggelse

 


5. Indkomne forslag, derunder kontingentfastsættelse

 


6. Valg



6a) Der vælges en formand for 1 år. På valg er Jørgen Buch, som er villig til genvalg.


 

6b) Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Flemming Hansen, Kenneth Elkjær og Steffen Bruhn. Alle er villige til genvalg.


 

6c) Der vælges 2 suppleanter for 1 år. På valg er Allan T. Christensen og Søren Bak. Allan er villig til genvalg.


 

6d) Der vælges en revisor for 2 år. På valg er Michael Højriis, som er villig til genvalg.


 

6e) Der vælges en revisorsuppleant for 1 år. På valg er Thorkild Holm Jensen, som er villig til genvalg.

 


Eventuelt


  

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


 



Efter generalforsamlingen holder biolog Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund et kort foredrag, hvor han gennemgår, hvilket udbytte vi har af medlemskabet af forbundet.



Tilbage til arrangementer

Arrangementer

Herunder kan du se vores kommende arrangermenter og afholdte arrangementer.

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator