Strukturen i OBK


Det overordnede formål med OBK er, at optimere det at være lystfisker for medlemmer af VSF, der er over 60 år.


1. torsdag i hver måned er der stormødedag. Øvrige torsdage er der aktivitetsdag. Møder og aktiviteter ligger fra kl. 9 til kl. 12 i VSFs lokaler Sønder Mølle. Feriepauser og ændringer vil fremgå af aktivitetskalenderen i pensionistforum. 1. torsdag i december evalueres og justeres der i opgaver og persongalleri.


Overordnet skal styringen af OBK være så flad som mulig. Der skal være en styregruppe på 2-3 personer. Styregruppens arbejdsopgaver vil være mødeledelse og koordination. Kommunikation foregår igennem forum. Alle ansvarsgrupper skal have mindst 2 ansvarshavende. Den praktiske struktur med ansvarsgrupper skal være synlig via en liste over ansvarshavende i grupperne. Grupperne er selv ansvarlige for at kommunikere deres tiltag og ændringer med OBKerne via forum. Der skal være en direkte kommunikationslinje til VSFs bestyrelse.

Hovedinteressen skal være at udbygge og styrke OBK, uden at det bliver en forening i foreningen.Ansvarshavende i OBK i 2023.


 • Medlem af VSFs bestyrelse: John Møller.
 • Medlem af vandplejeudvalget: Peder Toppenbjerg.
 • EDB (Ansvarsgrupper/aktivitetskalender) : Søren.
 • Medlemsliste for OBK: Bjarne.
 • Fiskekonkurrence: Peder Toppenberg.
 • Å-ture: John, Arne og Helge.
 • Kyst-ture: Mariager Fjord - Helge, Limfjorden - ?, Djursland - Jørgen B. 2 ture til hver af de 3 destinationer i løbet af året.
 • Put and Take ture: Viggo står for de første to ture i foråret.
 • Aborreture: Lars.
 • Hav-ture: Peder Toppenberg.
 • Hökensås: Paul
 • Torsdagsmøder referat: Jan
 • Kassen og rundstykker til møderne: Søren.
 • Førerhunde: Jan, Søren og Helge.


© 2023 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator