Temaaften om Hjarbæk Fjord

6. marts 2024

Det Grønne Råd i Viborg Kommune inviterer til temaaften, hvor du kan høre eksperter og medlemmer af kystvandrådet fortælle og debattere om projektet og det fremtidige arbejde med naturgenopretningen i fjorden.


Tid og sted

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 18.30 - 21.00. Viborg Gymnasium, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg - i Auditoriet.


Fjorden har det skidt

Hjarbæk Fjord har det skidt på grund af tilførslen af næringsstoffer, især kvælstof, fra oplandet. Sammen med den indre del af Limfjorden er Hjarbæk Fjord derfor udvalgt som et laboratorium for nye løsninger og inddragelse af lokal viden.


Kystvandrådets anbefalinger

Et kystvandråd bestående af 19 organisationer og en ekspertgruppe har analyseret mulighederne for at reducere udledningerne af næringsstoffer. De 19 organisationer repræsenterer lokale erhvervsinteresser samt natur- og rekreative interesser ved Limfjorden.

I december 2023 afleverede kystvandrådet sine anbefalinger. Fuldt udmøntet vil anbefalingerne medføre en betydelig reduktion i udledningerne af næringsstoffer og dermed en genopretning af vandmiljøet i fjorden.

Samtidig betyder den foreslåede store indsats med udtagning af landbrugsjord, vådområder og andre indsatser på lavbundsjord, at dyrkning i ådalene reelt skal opgives.


Program

18.30 Velkomst Eva Pinnerup, formand for Klima – og Miljøudvalget.

18.40 Oplæg fra eksperterne

1. Hvor dårlig er tilstanden i Hjarbæk fjord, og hvorfor? Ved Jens Würgler Hansen

2. Saltholdighed og slusepraksis – hvordan påvirker det fjordens tilstand? Ved Anders Christian Erichsen, DHI

3. Hvordan får vi en ren fjord? Kystvandrådets resultater og anbefalinger. Ved Christoffer Piil, Limfjordsrådet

19.40 Pause med kaffe/the og lidt sødt

20.00 Paneldebat

Hvordan kommer vi så videre herfra? Det vil et panel bestående af repræsentanter fra lokale foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og eksperter give deres bud på og debattere. Og du får selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål.

20.50 Afrunding af arrangementet v/Eva Pinnerup

21.00 Farvel og tak

Tilmelding senest 11. marts Alle er velkomne, men vi beder om din tilmelding til mødet senest 11. marts 20234 kl. 12.00 via dette link:

https://viborg.nemtilmeld.dk/112/

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator