Referat fra bestyrelsesmøde den 28. februar

6. marts 2024

Referat fra VSF bestyrelsesmøde Onsdag den 28. febr. 2024 kl. 19.00

Afbud fra Søren, Morten og Vagn

1. Godkendelse af dagsorden. ok

2. Godkendelse af referat. ok

3. Næste møde ? Mad ?                                  Onsdag den 24. april, Kenneth serverer

4. Meddelelser/orientering

Medlemsaftener

Beskedent fremmøde til spinnerbyg, men 27 deltagere til aften om Hald sø og 37 til aften om Viborgsøerne.


Rente på indestående

Vi har flyttet overskydende kapital over på en konto i samme bank, der giver 1 ¾% i rente.


Laserskræmning af skarver

Ingen politimæssige regler, men vi mangler et svar fra Naturstyrelsen. Og derefter skal vi til at se på, om det er noget vi vil bruge penge og mandskab på.


Møde om Hjarbæk Fjord

Kommunen afholder den 14. marts et møde om Hjarbæk Fjord. Der kommer nærmere på hjemmesiden. Vi er inviteret til at sidde i et panel. Henrik og Jørgen er forhindret, vi ser om Lars Thygesen fra forbundet vil stille op.


Lystfiskeriets dag den 25. maj

Vi deltager, Jørgen tilmelder os. Nærmere aftales på næste bestyrelsesmøde.


Kend din Å, 2024

Vedtaget at køre videre. Aftales på næste møde


5. Økonomi og medlemstal

Vi er gået ind i 2024 med 10 betalende medlemmer mere end på samme tid i 2023 og med kontingentindtægter der er 10.000 kr højere end sidste år.

Der er brugt en del penge på vedligehold af både og der er købt nye skilte for 7.500 kr, men begge dele er budgetteret.


6. Fordeling af ansvarsområder

Der er følgende ændringer:

Peter Ballentin får ansvaret for bådene på Viborgsøerne

Jørgen får ansvaret for Simested å

Jens hjælper med bådene og med Jordbro å.


7. Premieren, hvem gør hvad

Det var vanskeligt – kun Jens har mulighed for at komme fredag.

Kenneth køber smør, ost, syltetøj, bitter, små glas, kaffekrus og pølsebakker og leverer indkøbet på møllen torsdag eftermiddag

Jens køber rundstykker og kommer fredag morgen

Jørgen får OBK’erne til at stille borde op torsdag og finder et par af dem, der vil hjælpe fredag morgen.

Egon skyder fasanen og køber selv ind til pøser på Karlos Eng


8. Bådene

Båden ved Dollerup har fået en overhaling, og er nu fin med nye fortøjninger og overdækning.

Båden ved Skytteholm har Jens flyttet på plads, efter at den havde rykket sig i stormen forleden. Morten køber nye hængelåse til årer og skab og omkoder den store, dyre lås.

Båd 43 på Viborgsøerne har motorproblemer og køler ikke. Vi fik ikke rigtig afklaret, hvad vi gør ved det. Foreløbig har vi på hjemmesiden skrevet, at den fungerer som robåd, og Jørgen har taget tændrørshætten af.


9. Kystvandrådet, Henrik forlægger hovedtallene.

Henrik gennemgik resultatet af Kystvandrådets arbejde. Se hele videoen fra Limfjordsrådet, den findes på hjemmesiden under nyheder. Punktet hedder ”Har du en halv time?”

Henrik har arrangeret møder med et par politikere for at få budskabet ud.


10. Nye skilte udleveres.


11. udlægning af broer

Johnny finder ud af, hvad der skal ske ved Fiskbæk å opstrøms Nybro.

Jørgen gør tilsvarende ved Simested å.


12 Evt.

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator